Kako izvaditi / overiti zdravstvenu knjižicu ako ste nezaposleni, a niste na Birou za nezaposlene

Kako izvaditi / overiti zdravstvenu knjižicu ako ste nezaposleni, a niste na Birou za nezaposlene

Neću da ulazim u razloge zašto je neko nezaposlen, a nije na Birou za nezaposlene.

Jedan način za dobijanje zdravstvene knjižice je da sami sebi uplaćujete. Nisam siguran koliki je iznos, ali mislim da je negde oko 50e mesečno.Drugi način je da pomoću nekog honorarnog posla steknete pravo za zdravstvenu knjižicu. Na primer uradite sajt za neku firmu i dogovorite se da plaćanje ide preko Autorskog biroa. Na njihovom sajtu, popunite Autorski ugovor i vrlo brzo će toj firmi stići uputstvo šta da rade. Ukratko oni će bruto iznos uplatiti Autorskom birou, a Autorski biro će nekih 60% uplatiti vama na račun, a ostatak će uplatiti tamo gde treba (doprinosi i porezi) i vi kao autor uopšte ne treba da brinete o tome.

Ljubazno osoblje Autorskog biroa će vam, posle uplate, pripremiti sve papire koje treba da odnesete u Vojvode Vuka 10 u filijalu Republičkog zavoda za zdravstevno osiguranje (2. sprat) gde ćete te papire predati i dobiti overenu zdravstvenu knjižicu. Na koliko meseci će vam overiti zavisi najviše od šalterskog radnika koji primi vaše papire. Posle kratkog kolutanja očima kad vide da dolazite od Autorskog biroa i par razmenjenih rečenica sa susednim šalterskim radnikom (jer retko ko zna kako da vas unese u računar) posao će biti završen i bićete mirni narednih par meseci.

Važno: uz papire iz Autorskog biroa, biće vam potrebna i potvrda o izabranom lekaru koju dobijate u lokalnom Domu zdravlja. Ako nemate izabranog lekara, Dom zdravlja će vam istog dodeliti. Tražiće vam zdravstvenu knjižicu, ali vi njima objasnite da vam potvrda treba da biste izvadili knjižicu i da zato nemate knjižicu.

Što se tiče produžavanja važnosti knjižice, biće potrebno da ponovo napravite neki ugovor i Autorski biro će vam opet pripremiti sve papire potrebne za produžavanje / vađenje nove.

Autorski ugovor možete napraviti i sa nekim fizičkim licem. Na sajtu Autorskog biroa vam je napisano šta sve može biti autorsko delo.

Svaki odlazak i razgovor telefonom sa nekim iz Autorskog biroa mi je stvarno bio prijatan. Zaposleni stvarno sve čine da vam olakšaju sve pravno/tehničke stvari oko ovih ugovora i stvarno su primer kako treba da funkcioniše firma / služba.

Ako je nekome bitno, pored zdravstvene knjižice imaćete i neki staž koji će vam biti upisan u radnu knjižicu.