Sedmica ima 168 sati.

Koliko nedeljno vi provodite sati u nekoj fizičkoj aktivnosti?