Predlog za ukidanje trotoara, biciklističke staze i zelene površine u korist parkinga

Predlog za ukidanje trotoara, biciklističke staze i zelene površine u korist parkinga

Servisni centar opštine Novi Beograd (servisnicentar@novibeograd.rs)

11070 Beograd

Poštovani,

Hteo bih da vam uputim predlog koji bi olakšao situaciju ispred Omladinskih brigada 18a. U pitanju su trotoar, biciklistička staza i zelena površina u Omladinskih brigada (parna strana) u nivou restorana Durmitor, kafea Tref, Tanker, kladionice Balkan, autoperionice i još par manjih lokala.

Vlasnici automobila moraju da parkiraju vozila preko zelene površine, trotoara i biciklističke staze, a uz to moraju da se penju na ivičnjak i paze na betonske žardinjere koje ih sprečavaju da parkiraju na celom potezu. Uz te „statične“ prepreke moraju da paze i na pešake koje idu trotoarom, a takođe i na bicikliste koji idu biciklističkom stazom. Zaboravio sam da spomenem da postoji i dosta  drveća na mestu kojih bi moglo da se parkira još nekoliko vozila.

Moj predlog je da se na tom potezu ukinu sve ove stvari što smetaju (oboriti ivičnjake, skloniti betonske žardinjere, poseći drveće, asfaltirati zelene površine, ukinuti trotoar za pešake i biciklističu stazu) i napraviti pravi parking za vozila.

Pešaci, biciklisti i roditelji sa kolicima više neće morati da zaobilaze parkirana vozila, već će biti potrebno da kod Opštine Novi Beograd pređu na drugu stranu ulice pa da se kod raskrsnice sa Bulevarom Zorana Đinđića vrate na ovu stranu. Ovime bismo sprečili i slučajnu štetu koju kolica ili bicikli mogu da nanesu parkiranim automobilima prilikom mimoilaženja na tom potezu.

Takođe vas molim da proglasite nevažećim Zaključak III-355-4713/12 koji je donelo Odeljenje za inspekcijske poslove uprave grada Beograda – Sektor za normativne i upravno  nadzorne poslove od 18.9.2012. godine kojim se dokazuje da su komunalni inspektori nadležni za nepropisno parkiranje na tom potezu.

Takođe vas molim da zaboravite i bacite sve prijave koje su građani upućivali zbog ovog problema kako bi nadležne službe i inspektori mogli da se pozabave i drugim problemima iz svoje nadležnosti kao što su krateri na trotoarima oko Opštine Novi Beograd, razrovani oboreni pristupi pešačkim prelazima, razni betonski ostaci (građevinski šut) uz trotoar, parkiranje na zelenim površina i trotoarima ispred zgrade MUP-a prekoputa…

Takođe vas molim da svim lokalima na tom potezu dozvolite proširenje na trotoar, kao i nadogradnju i proširenje. Nema smisla da jedan lokal može da se proširi na trotoar i u visinu, a ostali ne.

Blizina MUP-a i policijske stanice Novi Beograd mi dokazuju da se vozila propisno parkiraju na gore navedenom potezu (Omladinskih brigada 18a) i da pešaci, biciklisti i roditelji sa kolicima na tom potezu nemaju šta da traže.

Transparentnom crvenom bojom sam na sledećoj slici označio mesto koje bi trebalo pretvoriti u parking.

predlog-za-parking---sarkaz

Molim vas da ovaj predlog prosledite i odgovarajućim nadležnim službama jer ja nisam siguran kome sve treba da se obratim povodom ovog predloga (Sekretarijat za saobraćaj, Gradsko zelenilo, Komunalna policija…)

Podnosilac predloga: Dušan Popović