Predlog za pravljenje novog trotoara kod Studenjaka

Predlog za pravljenje novog trotoara kod Studenjaka

Poštovani, svakodnevno prolazim uličicom koja od Studenjaka ide ka novootvorenoj Aroma prodavnici i skrenuo bih vam pažnju na problem koji tu nastaje. Naime na tom potezu ne postoji trotoar, pa pešaci moraju da idu ulicom kojom prolazi dosta automobila. Skoro je tu napravljena i nova zgrada (gde se sada nalazi Aroma) pa je ta uličica dosta prometna, a samim tim i opasna za pešake.

Ta uličica se tačno nalazi između ulaza 184 i 195 Bulevara Zorana Đinđića.

Na donjoj slici možete videti kako sada izgleda.

TRotoar kod danice situacija

Možete primetiti početak trotoara (kod šahta, dole desno) koji vodi ka ulazima u zgradu. Prirodno mesto za novi trotoar je uz uličicu, na travnatoj površini (pored čike) na mestu gde su sada ove izlomljenje žardinjere .

Time bismo spojili ovaj već postojeći trotoar sa ulicom kod Studenjaka.

Takođe bi trebalo postaviti i zebru i znak za pešački prelaz.

Na narednoj strani možete videti kako ta uličica sada izgleda, i moj predlog za novi trotoar

Novi-trotoar-kod-Danice-bez

Novi-trotoar-kod-Danice-sa

EPILOG: Predlog je poslat Sekretarijatu za gradske i stambene poslove