Prebijanje putnika u autobusu gradskog prevoza – šta kaže zakon

Prebijanje putnika u autobusu gradskog prevoza – šta kaže zakon

Vest glasi da su Komunalci prebili čoveka koji nije hteo da izađe iz autobusa. Čovek nije imao kartu, nije hteo da plati kaznu (tj doplatnu kartu), dao je ličnu kartu, ali nije hteo da napusti vozilo, uhvatio se za šipku i pošto nisu uspeli da ga izvuku, počeli su da ga udaraju i odvojili ga od šipke.

Šta kaže zakon? Pre si mogao da nastaviš vožnju pošto ti napišu kaznu. Sa tom kaznom (koja je u stvari doplatna karta) si mogao ceo dan da se voziš. Evo šta kaže sadašnji zakon.

Sajt GSP kaže

Od 01.02.2012. godine kontrolu voznih isprava vrše kontrolori koji su angažovani u sistemu Bus Plus u skladu sa Pravilnikom o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (Službeni list grada Beograda br. 30/2011 od 29.07.2011. godine).

Sve opomene izdate od strane JKP GSP „Beograd“ do 31.01.2012. godine mogu se regulisati na šalteru GSP-a u ulici Kneginje Ljubice 29, radnim danima u vremenu od 07 do 19,00 časova, subotom od 08 do 15,00 časova. Za opomene izdate od 01.02.2012. godine nadležan je BusPlus sistem.

Idemo na navedeni Službeni list grada Beograda, član 21-24

IV. KONTROLA PUTNIKA
Član 21.
Kontrolu putnika obavlja kontrolor opremljen prenosnim uređajem za kontrolu putnika ili drugo ovlašćeno lice.
Uređajem iz stava 1. ovog člana vrši se provera validnosti vozne isprave i plaćanja usluge prevoza.
Član 22.
Za korišćenje usluge prevoza putnik je dužan da u vozilu poseduje važeću, odgovarajuću i ispravnu voznu ispravu
koju je na zahtev kontrolora ili drugog ovlašćenog lica dužan da preda na proveru.
Ukoliko putnik ne poseduje voznu ispravu iz stava 1. ovog člana, odnosno odbije da je preda na proveru, dužan je
da ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.
Član 23.
Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev
kontrolora plati cenu doplatne karte, u visini utvrđenoj rešenjem iz člana 20. ovog pravilnika i potom može nas-
taviti započetu vožnju.
Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu,
nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Član 24.
Plaćanje po opomeni se može izvršiti:
– u roku od 15 dana od dana uručenja opomene,
– po isteku roka od 15 dana od uručenja opomene u uvećanom iznosu, u skladu sa cenom utvrđenom rešenjem iz člana
20. ovog pravilnika.
Protiv putnika koji ne izvrši plaćanje po opomeni iz stava 1. ovog pravilnika biće pokrenut postupak pred nadležnim sudom.

Iz ovoga ja zaključujem da je pomenuti putnik morao da napusti vozilo i da su komunalci smeli da upotrebe silu.