Komunalni problem – prebačena nadležnost – NOOOOOT

Komunalni problem – prebačena nadležnost – NOOOOOT

Pre 10-ak dana sam počeo da prijavljujem neke komunalne probleme koje sam sretao u kraju. Moje mišljenje je bilo da komunalni inspektori ne rade svoj posao, pa sam odlučio da im malo pomognem u tome.

Od 17 problema koje sam prijavio u prvom naletu (oko Fontane) dobio sam za sada samo jedan odgovor i to na problem broj 11

Problem 11

Uvek, ali uvek neprosino parkirana vozila u Omladinskih brigada

Na ovom mestu u Omladinskih Brigada (dijagonalno od hrama Svetog Dimitrija) je uvek, ali baš uvek nepropisno parkiranje prisutno. Kad kažem uvek – mislim stvarno uvek 24/7/365

U odgovoru je pisalo da se zahtev odbacuje jer je podnet nenadležnom organu. Odgovor možete videti ovde.

Međutim, ne treba biti pravnik pa da se donese zaključak da komunalni inspektor Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Novi Beograd nije u pravu. Naime u Službenom listu grada Beograda izdatom 12. aprila 2011. u članu 23 piše

Члан 23.
У циљу заштите површина јавне намене и површина у јавном коришћењу забрањено је:
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној зеленој површини, зеленој површини око објекта јавне на- мене и зеленој површини у јавном коришћењу,
2. ометање коришћења улице или другог општинског пута заустављањем или остављањем возила нарочито на:
– делу тротоара који није обележен за паркирање, односно на паркиралишту изван границе обележених паркинг места; у пешачкој зони; тргу и пјацети; зони успореног саобраћаја, осим на обележеним местима за паркирање; пешачком прелазу; бициклистичкој стази; месту на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради паркирања или излазак возила са паркиралишта; колском улазу, односно излазу из зграде или дворишта и сл.,
– стајалишту јавног превоза или на другом делу пута на начин којим се омета коришћење стајалишта; саобраћајној траци или трамвајској баштици намењеној искључиво за кретање возила јавног превоза путника; такси стајалишту; делу јавне саобраћајне површине резервисане за постављање судова за одлагање смећа и сл.,
3. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, коласког пролаза између стамбених зграда,интерние саобраћанице и слично,
4. остављање нерегистрованих, хаварисаних или одбачених возила, прикључних возила, прикључне опреме, агрегата, као и јахти, чамаца и пољопривредних машина, камп опреме, камп кућице и камп возила на површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу.

I šta sada?

Pouka o pravnom leku (na dnu njihovog odgovora) kaže da se protiv njihovog zaključka može izjaviti žalba… i to ću uraditi. 380 dinara administrativne takse mi neće teško pasti.

Moja žalba je spremna i u ponedeljak ću je predati. Šta će biti dalje – bićete blagovremeno obavešteni.

Početak epiloga

11.9.2012. Podneo sam žalbu. Proces je vrlo jednostavan. U Opštini NBGD se uzme broj za „Prijem podneseka“ i sačeka se red (koji u mom slučaju nije postojao). Predao sam Žalbu, njihov zaključak i potvrdu o uplati (38o dinara). Dobio sam potvrdu o prijemu i sad mi ostaje čekanje.