Novi Beograd sa Bežanijske kose

Novi Beograd sa Bežanijske kose

Malo je bilo previše sunca, ali barem je dan bio lep za šetnjicu.

Treći bulevar

Blok 37

Studenjak

Deo između Trećeg bulevara i pruge.

Pruga

Talija

Talija