PHP i mysql

Kad sam naučio da radim sa bazama podataka, shvatio sam da je od sada za mene skoro svaki zadatak moguć.

Gomila problema za koje nisam imao rešenje je postala jednostavna. Može se reći da je nemoguće napraviti ozbiljniji web sajt bez korišćenja baza podataka.

Zgodno je da se sva podešavanja za bazu čuvaju u jednom fajlu koji će se „include-ovati“ u svakom fajlu projekta koji radite. Uz podešavanje baze, tu se mogu staviti i neke funkcije koje vam mogu koristiti na ostalim php stranama.

Neka se fajl sa tim podešavanjima nalazi u fajlu db.php.

On kod mene najčešće izgleda ovako: