Grejanje po utrošku (delitelji toplote) – problemi sa reklamacijama

Da počnemo bombastično:

Nijedna državna institucija nije nadležna da proveri ispravnost delitelja toplote koji su obavezni u svakoj novoj zgradi.

 

Delitelji toplote su jedna super ideja i u teoriji bi korist trebalo da imaju oni korisnici koji su priključeni na daljinsko grejanje i koji imaju bolju izolaciju. Takođe, ako ne boravite u svim prostorijama, ili ako odete na put, možete da „zavrnete“ radijatore i da smanjite mesečni račun za grejanje. Takođe možete i da smanjite temperaturu pomoću termo ventila na vašem radijatoru jer ne vole svi kad je pretoplo  stanu / sobi.

Radijator sa meračem i termo glavom Termo glava pomoću koje se podešava temperaturaMerač koji niko ne kontroliše

Privatne firme obračunavaju utrošenu toplotu, tj koliko je energije prenešeno sa radijatora na prostoriju. To se radi pomoću uređaja koji su zakačeni na radijator. Ti uređaji ispunjavaju standarde koje su propisale elektrane.

Potrošački savetnik se u svom prilogu od 8. marta osvrnuo na ovu problematiku.

Direkcija za mere i dragocene metale kaže da Pravilnikom o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja nisu obuhvaćeni delitelji utrošene energije, tj da se isti ne mogu smatrati merilima toplotne energije već indikatorima relativnih odnosa eitovane toplotne energije sa pojedinačnih grejnih tela – radijatora na koja su ugrađeni, pa se u tom smislu ne mogu upotrebljavati kao merila preko kojih se vrši merenje toplotne energije i ne podležu overavanju.

mere-i-dragoceni-metali

Idemo dalje. Beogradske elektrane su propisale tehničke uslove koje firme treba da ispune da bi vršili merenje, međutim oni kažu da JKP „Beogradske elektrane“ nema nadležnost da kvalifikuje firme koje vrše raspodelu potrošnje, pa samim tim nisu kvalifikovali nijednu firmu za vršenje raspodele toplotne enrgije. To znači da oni ne kontrolišu tehničku ispravnost uređaja koje su oni propisali.

elektrane

Gradska uprava za energetiku takođe „pere ruke“ izjavom u kojoj kaže da GU grada Beograda nema ovlašćenja da izdaje bilo kakave dozvole ilii da vrši licenciranje privrednih subjekata koji vrše očitavanje i raspodelu utrošene toplotne energije. Ranijim odgovorom Gradska uprava je navela da ni jednim aktom nije propisana potreba izdavanja bilo kakvih dozvola, već investitori ili organ upravljanja objektom vrše izbor firmi prikupljanjem i prihvatanjem ponuda i zaključuju ugovor sa firmama.

uprava-2 uprava-1

I dalje ne znamo kome građani mogu da se žale jer ni Gradska uprava ni Beogradske elektrane to nisu napisale u svojim dopisima. Republičko Ministarstvo rudarstva i energetike nije dalo nikakav odgovor Potrošačkom savetniku do emitovanja priloga 8. marta 2015.

Ne sme se zaboraviti da su investitori novih objekata dužni da ugrade termostatske ventile i uređaje za raspodelu sopstvene, pojedinačne potrošnje.

A pazite sad. Svi Beograđani priključeni na daljinsko grejanje će u narednom periodu morati da instaliraju na svoje radijatore te ventile i merače!!!

Zaključak je da trenutno jedino možete da se žalite firmi koja je postavila delitelje, a šta mislite šta će oni reći ako izrazite sumnju da očitavanje nije pravilno urađeno?

Možemo samo da se nadamo da će ovaj prilog Potrošačkog savetnika da pomogne da se ova stvar uredi, jer čitajući po forumima iskustva ljudi koji koriste ovakav sistem nemoguće je uložiti žalbu na neispravnost merenja. Drskost firmi koje vrše merenje ide do neslućenih granica i kao što vidimo iz priloga, trenutno ne postoji niko ko građane može da zaštiti od samovolje tih preduzeća.

Prilog Potrošačkog savetnika možete pogledati i na njihovom YouTube kanalu. Na tom kanalu možete videti i mnoge druge zanimljive priloge o problemima sa kojima se svakodnevno srećemo.