Web dizajn : mala škola HTML-a, CSS-a, javascript-a… – uvodni čas

Ovde se neću baviti previše teorijom i gomilom nepoznatih, stranih reči, kao i objašnjenjima svih mogućih opcija koje nam za početak uopšte nisu potrebne.Želeo bih da napravim mali uvod za sve koji hoće da uče, nauče i da se bave web dizajnom u životu.Za naprednije…

Continue reading →