Tag archive for zobs

Bicikli u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (u primeni od 3. aprila 2018. godine)

Ovde su izdvojeni članovi i stavovi gde se pojavljuje reč bicikl. Naravno, za potpuno razumevanje tih stavova i članova, potrebno je znati i ostale odredbe. Neznanje ne oslobađa odgovornosti, pa ako ste učesnik u saobraćaju kao biciklista, to ne znači da ne morate da znate…

Continue reading →

Bicikli i novi zakon o saobraćaju (ZOBS)

Bicikli i novi zakon o saobraćaju (ZOBS)

2018. je godina i pojavio se novi ZBS, pa i nove odredbe vezane za bicikl. Pogledajte nove odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u kojima se pojavljuje reč bicikl Izdvojio sam članove novog zakona koji u sebi imaju reč „bicikl“. Preporučujem da se upoznate…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – Novi zakon o saobraćaju 2009

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – Novi zakon o saobraćaju 2009

2018. je godina i pojavio se novi ZBS. Skinite ga ovde U nastavku je stari ZBS iz 2009. prvi deo: članovi 1-7 drugi deo: članovi 8-122 treći deo: članovi 123-205 četvrti deo: članovi 206-245 peti deo: članovi 246-277 šesti deo: članovi 278-311 sedmi deo: članovi…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

sedmi deo XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 339. Vlada će obrazovati Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i imenovati članove Tela u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 340. Vlada će obrazovati Agenciju za bezbednost saobraćaja…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

šesti deo XXI KAZNENE ODREDBE 1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku Član 312. Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

peti deo XVIII POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA 1. Opšte odredbe Član 278. Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja. Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su: 1) isključenje vozača iz saobraćaja, 2)…

Continue reading →

Page 1 of 2 1 2