Predlog za izgradnju novih parkinga u Bloku 34

BLOK 34U Bloku 34 (između Carine i Studenjaka) postoji manjak parking mesta. To se može videti na aero slikama 1 i 2, od pre 10-ak godina, na kojima se vide temelji još neizgrađene zgrade i travnate površine P1 i P2 koje su i tada služile…

Continue reading →