Web dizajn : mala škola HTML-a, CSS-a, javascript-a… – osnovna struktura web stranice

Vratimo se na naš prvi kod: [sourcecode language=“html“] [/sourcecode] Kao što smo napomenuli, većina tagova u HTML-u mora da se „otvori“ i „zatvori“. To vidimo ovde za , i tag. Tagovi se ne smeju ukrštati, tako da sledeća konstrukcija nija validna. [sourcecode language=“html“] <html> <head>…

Continue reading →