Archive for Putovanja - page 2

Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i taksi / autobuski prevoz

Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i taksi / autobuski prevoz

Kad sletite na beogradski aerodrom Nikola Tesla i hoćete taksijem da se prebacite do grada, imate mogućnost da dobijete vaučere sa fiksnom cenom koji vam plaćaju cenu do određenih delova grada. Vaučer koji se najčešće koristi je verovatno onaj od 1500 dinara i on pokriva…

Continue reading →

Lefkada – Grčka (u sopstvenoj režiji)

Lefkada – Grčka (u sopstvenoj režiji)

Ako ne zna gde je Lefkada, tu je Wikipedia. Po starom dobrom običaju odlučili smo da ne ide preko neke agencije. Prvo smo hteli da uplatimo samo prevoz, međutim pojavila se prilika da idemo kolima pa smo potpuno sami krenuli put Grčke, tj Lefkade. Agencijski…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – Novi zakon o saobraćaju 2009

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – Novi zakon o saobraćaju 2009

2018. je godina i pojavio se novi ZBS. Skinite ga ovde U nastavku je stari ZBS iz 2009. prvi deo: članovi 1-7 drugi deo: članovi 8-122 treći deo: članovi 123-205 četvrti deo: članovi 206-245 peti deo: članovi 246-277 šesti deo: članovi 278-311 sedmi deo: članovi…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – osmi deo

sedmi deo XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 339. Vlada će obrazovati Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i imenovati članove Tela u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 340. Vlada će obrazovati Agenciju za bezbednost saobraćaja…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – sedmi deo

šesti deo XXI KAZNENE ODREDBE 1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku Član 312. Za povrede odredbi ovog zakona za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, za koje je odredbama o prekršajima predviđena samo novčana kazna, a koje učine pravna lica i preduzetnici, prekršajni postupak…

Continue reading →

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (zobs) – šesti deo

peti deo XVIII POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA 1. Opšte odredbe Član 278. Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja. Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su: 1) isključenje vozača iz saobraćaja, 2)…

Continue reading →

Page 2 of 5 1 2 3 4 5