Beogradski maraton – statistika broja učesnika po polu

Beogradski maraton – statistika broja učesnika po polu

U tabelama koje slede su ukupni brojevi učesnika aprilskih beogradskih polumaratona i maratona od 2005. do 2017. godine koji su završili trke. Posebno su izdvojeni podaci po polu.


Evidentan je rast učesnika svake godine, a posebno raduje što se odnos broja muškaraca i žena menja i smanjuje procentualna razlika u broju žena u odnosu na broj muškaraca, što se naročito primećuje u polumaratonskoj trci koja  i doživljava najveći rast.

Uskoro ću objaviti podatke i za Ljubljanski maraton.